Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

talking

Bản dịch
nói, đang nói, đang nói chuyện
Chia động từ của talk
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
talking
đang nói chuyện
đang nói
nói
during
trong suốt
suốt
dinner
bữa tối
.
Anh ấy đang nói chuyện trong suốt bữa ăn tối.
Có 1 lời bình
You
bạn
are
đang
talking
đang nói chuyện
đang nói
nói
about
về
khoảng
the
(article)
books
những cuốn sách
những quyển sách
sách
.
Bạn đang nói chuyện về những cuốn sách.
Có 2 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
talking
đang nói chuyện
đang nói
nói
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
telephone
điện thoại
.
Anh ấy đang nói chuyện trên điện thoại.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của talk


PersonPresentPast
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.