Tiếng Anh

talked

Tiếng Việt
đã nói, đã nói chuyện

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
talksVí dụAgain he talks to his brother.Bản dịchAnh ấy nói chuyện với anh trai của anh ấy lần nữa.
talkVí dụThe judges talk about the man.Bản dịchNhững thẩm phán nói chuyện về người đàn ông.
talkedVí dụHe talked to us!Bản dịchAnh ấy đã nói chuyện với chúng tôi.
talkingVí dụWe are talking about a new relationship.Bản dịchChúng tôi đang nói chuyện về một mối quan hệ mới.
talkVí dụShe did not talk to the teacher.Bản dịchCô ấy đã không nói chuyện với giáo viên.

chia động từ talk

PersonPresentPast
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.