talk

Bản dịch
nói, nói chuyện
The
(article)
judges
những thẩm phán
những trọng tài
những quan tòa
talk
nói chuyện
nói
about
về
khoảng
the
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
.
Những thẩm phán nói chuyện về người đàn ông.
Có 14 lời bình
They
họ
chúng
talk
nói chuyện
nói
about
về
khoảng
the
(article)
green
xanh
màu xanh lá cây
ducks
những con vịt
.
Họ nói chuyện về những con vịt xanh lá.
Có 14 lời bình
You
bạn
talk
nói chuyện
nói
with
với
cùng
bằng
Luis
Luis
.
Bạn nói chuyện với Luis.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của talk


PersonPresentPast
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.