Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

taking

Bản dịch
We
chúng tôi
are
đang
thì
taking
lấy
the
(article)
children
trẻ con
những đứa trẻ
những đứa con
to
đến
vào
đối với
school
trường
trường học
.
Chúng tôi đang dẫn bọn trẻ đến trường.
Có 8 lời bình
I
tôi
am
đang
taking
lấy
the
(article)
next
tiếp theo
tiếp
tới
bus
xe buýt
bus
.
Tôi sẽ đi chuyến xe buýt tiếp theo.
Có 6 lời bình
I
tôi
am
đang
taking
takingoff
đang cởi
đang bỏ
lấy
off
takingoff
đang cởi
đang bỏ
ra khỏi
tắt
my
của tôi
hat
nón
.
Tôi đang cởi nón của tôi ra.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của take


PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.