Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

taken

Bản dịch
lấy, đem, bị bắt
Chia động từ của take
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
taken
lấy
cầm
bị bắt
us
chúng ta
chúng tôi
to
đến
vào
đối với
the
(article)
zoo
sở thú
vườn thú
.
Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến sở thú.
Có 6 lời bình
You
bạn
have
taken
lấy
cầm
bị bắt
too
toomuch
quá nhiều (không đếm được)
quá
cũng
much
toomuch
quá nhiều (không đếm được)
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
.
Bạn đã lấy quá nhiều.
Có 17 lời bình
I
tôi
have
taken
lấy
cầm
bị bắt
it
.
Tôi đã lấy nó.
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của take


PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.