Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

take

Bản dịch
lấy, đưa, nhận
Take
nhận
lấy
cầm
a
một
book
cuốn sách
quyển sách
sách
and
với
read
đọc
it
.
Lấy một quyển sách và đọc nó.
Có 42 lời bình
We
chúng tôi
take
nhận
lấy
cầm
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Chúng tôi lấy một tờ báo.
Có 73 lời bình
Take
lấy
nhận
cầm
a
một
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Lấy một quyển sách.
Có 37 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của take


PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.