Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

systems

Bản dịch
hệ thống (số nhiều)
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
creates
tạo ra
tạo
sáng tạo
systems
hệ thống (số nhiều)
.
Anh ấy tạo ra những hệ thống.
Có 9 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.