Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

swim

Bản dịch
bơi
I
tôi
swim
bơi
and
với
she
cô ấy
cô ta
swims
bơi
.
Tôi bơi và cô ấy bơi.
Có 53 lời bình
Fish
con cá
món cá
swim
bơi
.
Những con cá bơi.
Có 57 lời bình
We
chúng tôi
swim
bơi
.
Chúng tôi bơi.
Có 25 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của swim


PersonPresentPast
Iswimswam
he/she/itswimsswam
you/we/theyswimswam

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.