Tiếng Anh

swim

Tiếng Việt
bơi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
swimsVí dụI swim and she swims.Bản dịchTôi bơi và cô ấy bơi.
swimVí dụI swim and she swims.Bản dịchTôi bơi và cô ấy bơi.
swimmingVí dụShe is taking swimming classes.Bản dịchCô ấy đang theo học lớp bơi lội.
swimmingVí dụHe likes swimming in the summer.Bản dịchAnh ấy thích bơi vào mùa hè.
swimVí dụMy brother is going to swim today.Bản dịchAnh trai của tôi sẽ bơi hôm nay.

chia động từ swim

PersonPresentPast
Iswimswam
he/she/itswimsswam
you/we/theyswimswam
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.