Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sweet

Bản dịch
ngọt, ngọt ngào, dịu dàng
She
cô ấy
cô ta
is
bị
a
một
sweet
ngọt ngào
dịu dàng
ngọt
girl
cô gái
bé gái
cô bé
.
Cô ấy là một cô gái ngọt ngào.
Có 6 lời bình
I
tôi
want
muốn
something
thứ gì đó
cái gì đó
điều gì đó
sweet
ngọt ngào
ngọt
êm ái
.
Tôi muốn thứ gì đó ngọt.
Có 4 lời bình
This
này
việc này
điều này
apple
trái táo
quả táo
táo
is
bị
sweet
ngọt
ngọt ngào
êm ái
.
Quả táo này thì ngọt.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.