Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

surprises

Bản dịch
những bất ngờ
My
của tôi
day
ngày
was
đã
đã là
full
fullof
đầy
đầy
tràn đầy
đầy đủ
of
fullof
đầy
của
surprises
những bất ngờ
.
Ngày của tôi đã đầy những bất ngờ .
Có 4 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.