Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

supports

Bản dịch
ủng hộ, hỗ trợ
Chia động từ của support
The
(article)
wall
tường
supports
hỗ trợ
ủng hộ
the
(article)
roof
mái nhà
nóc nhà
.
Bức tường chống đỡ mái nhà.
Có 9 lời bình
She
cô ấy
cô ta
supports
ủng hộ
hỗ trợ
her
cô ấy
của cô ấy
daughter
con gái
.
Cô ấy ủng hộ con gái mình.
Có 26 lời bình
She
cô ta
cô ấy
supports
hỗ trợ
ủng hộ
the
(article)
director
đạo diễn
giám đốc
.
Cô ấy ủng hộ đạo diễn.
Có 26 lời bình

Tất cả thể động từ của support


Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.