Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

support

Bản dịch
ủng hộ, sự ủng hộ, hỗ trợ
We
chúng tôi
support
ủng hộ
sự ủng hộ
hỗ trợ
women
những người phụ nữ
phụ nữ
.
Chúng tôi ủng hộ những người phụ nữ.
Có 27 lời bình
I
tôi
support
cổ vũ
ủng hộ
sự ủng hộ
you
bạn
.
Tôi ủng hộ bạn.
Có 80 lời bình
They
họ
chúng
support
ủng hộ
sự ủng hộ
cổ vũ
me
tôi
.
Họ ủng hộ tôi.
Có 40 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của support


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.