Tiếng Anh

sunday

Tiếng Việt
chủ nhật

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
sundaySốsố ítVí dụWe play on Sunday.Bản dịchChúng tôi chơi vào ngày Chủ Nhật.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.