Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sun

Bản dịch
mặt trời
Today
is
a
day
without
sun
.
Hôm nay là một ngày không có mặt trời.
Có 22 lời bình
Today
is
a
day
without
sun
.
Hôm nay là một ngày không có mặt trời.
Có 22 lời bình
Is
the
sun
in
the
sky
?
Mặt trời ở trên bầu trời phải không?
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.