Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sum

Bản dịch
tổng
The
thestudents
những học sinh
các học sinh
(article)
students
thestudents
những học sinh
các học sinh
những học sinh
những sinh viên
find
tìm ra
tìm thấy
kiếm ra
the
(article)
sum
tổng
of
của
the
(article)
numbers
chữ số (số nhiều)
tiết mục
.
Những học sinh tìm ra tổng của những chữ số.
Có 3 lời bình
Ten
mười
10
is
đang
the
(article)
sum
tổng
of
của
six
sáu
and
với
four
bốn
.
Mười là tổng của sáu và bốn.
Có 6 lời bình
The
(article)
sum
tổng
of
của
two
hai
đôi
and
với
four
bốn
is
đang
six
sáu
.
Tổng của hai và bốn là sáu.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.