Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

subject

Bản dịch
chủ đề, đề tài, môn
What
thật là
cái gì
is
bị
the
(article)
subject
chủ đề
đề tài
môn
of
của
the
(article)
book
cuốn sách
quyển sách
sách
?
Chủ đề của cuốn sách là gì ?
Có 16 lời bình
Do
donot
đừng
không
(auxiliary verb)
làm
not
donot
đừng
không
không
không phải là
change
thay đổi
sự thay đổi
the
(article)
subject
chủ đề
đề tài
môn
.
Đừng thay đổi chủ đề.
Có 23 lời bình
What
cái gì
thật là
subjects
môn học (số nhiều)
chủ đề (số nhiều)
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
at
lúc
vào
school
trường học
trường
?
Bạn học những môn học gì ở trường ?
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.