Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

study

Bản dịch
học, nghiên cứu, sự nghiên cứu
I
tôi
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
English
tiếng Anh
người Anh
with
với
cùng
bằng
Duolingo
Duolingo
.
Tôi học tiếng Anh với Duolingo.
Có 52 lời bình
They
họ
chúng
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
in
vào
trong
the
(article)
afternoon
buổi chiều
chiều
.
Họ học vào buổi chiều.
Có 26 lời bình
I
tôi
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
English
tiếng Anh
người Anh
.
Tôi học tiếng Anh.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của study


PersonPresentPast
Istudystudied
he/she/itstudiesstudied
you/we/theystudystudied

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.