Tiếng Anh

strike

Tiếng Việt
đình công, bãi công

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
strikeSốsố ítVí dụThe strike happened with no violence.Bản dịchCuộc bãi công đã xảy ra không có bạo lực.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.