Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

strengths

Bản dịch
những ưu điểm
What
thật là
cái gì
are
thì
her
của cô ấy
cô ấy
strengths
những ưu điểm
?
Những ưu điểm của cô ta là gì ?
Có 13 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.