Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

streets

Bản dịch
đường phố (plural), những con đường, những con phố
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.