Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

street

Bản dịch
đường, con đường, phố
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
her
cô ấy
của cô ấy
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
street
con đường
đường
phố
.
Tôi nhìn thấy cô ấy trên con đường.
Có 4 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
walks
đi bộ
đi
bước đi
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
street
đường
con đường
phố
.
Anh ấy đi bộ trên đường.
Có 14 lời bình
They
họ
chúng
run
chạy
chạy bộ
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
street
đường
con đường
phố
.
Họ chạy trên đường.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.