Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

strategy

Bản dịch
chiến lược, chiến thuật
Hope
is
not
a
strategy
.
Hi vọng không phải là một chiến lược.
Có 5 lời bình
Hope
is
not
a
strategy
.
Hi vọng không phải là một chiến lược.
Có 5 lời bình
That
was
our
strategy
.
Đó đã là chiến lược của chúng tôi.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.