Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stone

Bản dịch
đá, hòn đá
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
a
một
stone
đá
hòn đá
in
trong
vào
my
của tôi
shoe
giày
.
Có một viên đá trong chiếc giày của tôi.
Có 4 lời bình
I
tôi
look
lookat
xem
nhìn
xem
nhìn
cái nhìn
at
lookat
xem
nhìn
vào
lúc
the
(article)
stone
đá
hòn đá
.
Tôi xem viên đá.
Có 1 lời bình
Yellow
màu vàng
vàng
stone
hòn đá
đá
Viên đá màu vàng
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.