Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

still

Bản dịch
vẫn
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
still
vẫn
writes
viết cho
viết
to
cho
để
vào
me
tôi
.
Anh ta vẫn còn viết cho tôi.
Có 7 lời bình
I
tôi
still
vẫn
love
loveyou
yêu bạn
yêu em
yêu
tình yêu
you
loveyou
yêu bạn
yêu em
bạn
.
Tôi vẫn còn yêu bạn.
Có 41 lời bình
Are
đang
thì
you
bạn
still
vẫn
here
ở đây
đây
?
Bạn còn ở đây à?
Có 20 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.