Tiếng Anh

stage

Tiếng Việt
sân khấu, giai đoạn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
stageSốsố ítVí dụWe are on stage.Bản dịchChúng tôi ở trên sân khấu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.