Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

square

Bản dịch
quảng trường
From
từ
here
đây
ở đây
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
the
(article)
whole
toàn bộ
cả
square
quảng trường
.
Từ đây tôi nhìn thấy toàn bộ quảng trường.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
walk
đi bộ
đi
bước đi
in
trong
vào
the
(article)
square
quảng trường
.
Chúng tôi đi bộ trong quảng trường.
Có 9 lời bình
We
chúng tôi
live
sống
by
cạnh
bởi
bằng
the
(article)
square
quảng trường
.
Chúng tôi sống cạnh quảng trường.
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.