Tiếng Anh

spoons

Tiếng Việt
muỗng (số nhiều)

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
spoonSốsố ítVí dụA spoon of sugar is enough.Bản dịchMột muỗng đường là đủ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.