Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spoon

Bản dịch
muỗng, thìa
A
một
spoon
muỗng
thìa
of
của
sugar
đường
is
bị
enough
đủ
.
Một muỗng đường là đủ.
Có 8 lời bình
I
tôi
have
a
một
spoon
muỗng
thìa
.
Tôi có một cái muỗng.
Có 6 lời bình
Give
đưa cho
cho
đưa
me
tôi
the
(article)
spoon
muỗng
thìa
!
Đưa tôi cái muỗng!
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.