Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spend

Bản dịch
dành, tiêu, tiêu xài
Spend
dành
tiêu
tiêu xài
your
của bạn
time
thời gian
lần
with
với
cùng
bằng
your
của bạn
friends
bạn bè
bạn
những người bạn
!
Dành thời gian của bạn với bạn bè của mình!
Có 3 lời bình
We
chúng tôi
spend
dành
tiêu
tiêu xài
the
(article)
day
ngày
together
cùng nhau
với nhau
đều
.
Chúng tôi dành cả ngày cho nhau.
Có 23 lời bình
I
tôi
spend
dành
tiêu
tiêu xài
time
thời gian
lần
with
cùng
với
bằng
her
cô ấy
của cô ấy
.
Tôi dành thời gian với cô ấy.
Có 40 lời bình

Tất cả thể động từ của spend


PersonPresentPast
Ispendspent
he/she/itspendsspent
you/we/theyspendspent
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.