Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

speech

Bản dịch
bài diễn văn, bài diễn thuyết
We
chúng tôi
read
đọc
the
(article)
full
toàn bộ
no
tràn đầy
text
nguyên văn
văn bản
đoạn chữ
of
của
his
của anh ấy
speech
bài diễn văn
bài diễn thuyết
.
Chúng tôi đọc nguyên văn bài diễn văn của anh ấy.
Có 3 lời bình
Your
của bạn
speech
bài diễn văn
bài diễn thuyết
was
đã
đã là
excellent
xuất sắc
tuyệt hảo
tuyệt vời
.
Bài diễn văn của bạn đã thật xuất sắc.
Có 10 lời bình
We
chúng tôi
read
đọc
the
(article)
full
toàn bộ
no
tràn đầy
text
nguyên văn
văn bản
đoạn chữ
of
của
his
của anh ấy
speech
bài diễn văn
bài diễn thuyết
.
Chúng tôi đọc nguyên văn bài diễn văn của anh ấy.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.