Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

special

Bản dịch
đặc biệt
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
's
của
sở hữu dành cho danh từ
dress
đầm
is
đang
special
đặc biệt
.
Cái đầm của mẹ tôi thì đặc biệt.
Có 74 lời bình
The
(article)
red
đỏ
màu đỏ
apples
những quả táo
những trái táo
are
thì
đang
not
không
không phải là
special
đặc biệt
.
Những quả táo đỏ không đặc biệt.
Có 10 lời bình
The
(article)
color
màu
màu sắc
yellow
màu vàng
vàng
is
bị
a
một
special
đặc biệt
color
màu
màu sắc
.
Màu vàng là một màu đặc biệt.
Có 39 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.