Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

speaks

Bản dịch
She
cô ta
cô ấy
speaks
nói
English
tiếng Anh
người Anh
.
Cô ấy nói được tiếng Anh.
Có 63 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
speaks
nói
English
tiếng Anh
người Anh
.
Anh ấy nói tiếng Anh.
Có 24 lời bình
The
thegirl
Bé gái
Cô gái
Cô bé
(article)
girl
thegirl
Bé gái
Cô gái
Cô bé
bé gái
cô gái
cô bé
speaks
nói
English
tiếng Anh
người Anh
.
Cô bé nói tiếng Anh.
Có 66 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của speak


PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.