Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spanish

Bản dịch
Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha
She
cô ấy
cô ta
speaks
nói
English
tiếng Anh
người Anh
,
Spanish
tiếng Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
người Tây Ban Nha
and
với
Portuguese
tiếng Bồ Đào Nha
người, thuộc về Bồ Đào Nha
.
Cô ấy nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.
Có 30 lời bình
My
của tôi
parents
bố mẹ
ba mẹ
cha mẹ
are
đang
Spanish
người Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
tiếng Tây Ban Nha
.
Bố mẹ của tôi là người Tây Ban Nha.
Có 14 lời bình
Yes
vâng
,
I
tôi
speak
nói
Spanish
tiếng Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
người Tây Ban Nha
.
Vâng, tôi nói tiếng Tây Ban Nha.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.