Tiếng Anh

soup

Tiếng Việt
canh

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
soupSốsố ítVí dụWe have soup.Bản dịchChúng tôi có súp.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.