Tiếng Anh

sorry

Tiếng Việt
xin lỗi, tiếc, hối tiếc

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
sorryVí dụShe is sorry.Bản dịchCô ấy xin lỗi.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.