Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sorry

Bản dịch
xin lỗi, tiếc, hối tiếc
She
cô ấy
cô ta
is
đang
bị
sorry
xin lỗi
tiếc
hối tiếc
.
Cô ấy xin lỗi.
Có 20 lời bình
I
tôi
am
đang
sorry
xin lỗi
tiếc
hối tiếc
.
Tôi xin lỗi.
Có 41 lời bình
Sorry
xin lỗi
tiếc
hối tiếc
!
Xin lỗi!
Có 64 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.