Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

songs

Bản dịch
những bài hát
I
tôi
listen
listento
nghe
lắng nghe
nghe
nghe lời
to
listento
nghe
để
vào
đối với
the
(article)
songs
những bài hát
.
Tôi lắng nghe những bài hát.
Có 7 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.