Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

solution

Bản dịch
giải pháp, lời giải, dung dịch
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
finally
cuối cùng
rốt cuộc
found
đã tìm thấy
a
một
solution
giải pháp
lời giải
đáp án
to
cho
để
vào
his
của anh ấy
problem
vấn đề
.
Cuối cùng anh ta đã tìm ra một cách giải quyết cho vấn đề của mình .
Có 23 lời bình
She
cô ta
cô ấy
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
offer
đưa
đề nghị
trao
a
một
solution
giải pháp
lời giải
đáp án
however
tuy nhiên
.
Tuy nhiên cô ta không đưa ra một giải pháp nào.
Có 16 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
finally
cuối cùng
rốt cuộc
found
đã tìm thấy
a
một
solution
giải pháp
lời giải
đáp án
to
cho
để
vào
his
của anh ấy
problem
vấn đề
.
Cuối cùng anh ta đã tìm ra một cách giải quyết cho vấn đề của mình .
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.