Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

so

Bản dịch
rất, nên, thật
So
vậy
rất
đáng
who
ai
has
my
của tôi
dog
con chó
chó
?
Vậy ai có con chó của tôi?
Có 28 lời bình
Yes
vâng
,
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
so
vậy
rất
đáng
too
cũng
quá
.
Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
Có 24 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
not
không
không phải là
so
vậy
rất
đáng
sad
buồn
.
Anh ta không quá buồn.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.