Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

smile

Bản dịch
cười, nụ cười, mỉm cười
Your
của bạn
smile
nụ cười
cười
mỉm cười
makes
làm cho
làm
me
tôi
happy
hạnh phúc
.
Nụ cười của bạn làm cho tôi vui .
Có 6 lời bình
She
cô ta
cô ấy
has
a
một
beautiful
đẹp
xinh đẹp
smile
nụ cười
cười
mỉm cười
.
Cô ta có một nụ cười đẹp .
Có 5 lời bình
Please
xin
làm ơn
vui lòng
smile
mỉm cười
cười
nụ cười
,
professor
giáo sư
giảng viên
!
Xin hãy mỉm cười, giáo sư!
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.