Tiếng Anh

sleeps

Tiếng Việt
ngủ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
sleepsVí dụHe sleeps and I cook.Bản dịchAnh ấy ngủ và tôi nấu ăn.
sleepVí dụWe sleep.Bản dịchChúng tôi ngủ.
sleepingVí dụA black cat is sleeping among the white dogs.Bản dịchMột con mèo đen đang ngủ giữa những con chó trắng.
sleepingVí dụI saw a sleeping dog.Bản dịchTôi đã thấy một con chó đang ngủ.
sleepVí dụHe is going to sleep in a hotel.Bản dịchAnh ấy sẽ ngủ ở một khách sạn.

chia động từ sleep

PersonPresentPast
Isleepslept
he/she/itsleepsslept
you/we/theysleepslept
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.