Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sleep

Bản dịch
ngủ
We
chúng tôi
sleep
ngủ
.
Chúng tôi ngủ.
Có 6 lời bình
I
tôi
sleep
ngủ
.
Tôi ngủ.
Có 25 lời bình
Sleep
ngủ
!
Ngủ!
Có 24 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của sleep


PersonPresentPast
Isleepslept
he/she/itsleepsslept
you/we/theysleepslept
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.