Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sky

Bản dịch
trời, bầu trời
Is
the
sun
in
the
sky
?
Mặt trời ở trên bầu trời phải không?
Có 8 lời bình
Is
the
sun
in
the
sky
?
Mặt trời ở trên bầu trời phải không?
Có 8 lời bình
He
sees
the
blue
sky
.
Anh ta nhìn bầu trời màu xanh.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.