Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sky

Bản dịch
trời, bầu trời
Is
bị
the
thesun
Mặt Trời
(article)
sun
thesun
Mặt Trời
mặt trời
in
inthesky
trên bầu trời
trong
vào
the
inthesky
trên bầu trời
(article)
sky
inthesky
trên bầu trời
bầu trời
trời
?
Mặt trời ở trên bầu trời phải không?
Có 8 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
sees
nhìn thấy
trông thấy
thấy
the
(article)
blue
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
xanh dương
sky
bầu trời
trời
.
Anh ta nhìn bầu trời màu xanh.
Có 6 lời bình
The
(article)
sky
bầu trời
trời
is
bị
blue
xanh dương
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
.
Bầu trời có màu xanh dương.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.