Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

skirts

Bản dịch
váy, những chiếc váy

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.