Tiếng Anh

skirts

Tiếng Việt
váy, những chiếc váy

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
skirtSốsố ítVí dụWe have a skirt.Bản dịchChúng tôi có một cái váy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.