Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

skin

Bản dịch
da, làn da
I
tôi
have
a
một
serious
nghiêm trọng
nghiêm túc
skin
da
làn da
problem
vấn đề
.
Tôi có một vấn đề về da nghiêm trọng.
Có 3 lời bình
I
tôi
had
đã có
skin
da
làn da
cancer
ung thư
bênh ung thư
.
Tôi đã từng bị bệnh ung thư da.
Có 10 lời bình
She
cô ấy
cô ta
has
light
sáng
ánh sáng
nhạt
skin
làn da
da
.
Cô ấy có làn da sáng.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.