Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sixteen

Bản dịch
mười sáu
My
của tôi
son
con trai
is
bị
sixteen
mười sáu
.
Con trai của tôi mười sáu tuổi.
Có 8 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
sixteen
mười sáu
watches
xem
.
Anh ấy có mười sáu cái đồng hồ.
Có 19 lời bình
She
cô ấy
cô ta
has
sixteen
mười sáu
cats
mèo
những con mèo
những chú mèo
.
Cô ấy có mười sáu con mèo.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.