Tiếng Anh

sixteen

Tiếng Việt
mười sáu

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
sixteenVí dụMy son is sixteen.Bản dịchCon trai của tôi mười sáu tuổi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.