Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

situations

Bản dịch
tình huống (số nhiều), tình thế (số nhiều), tình cảnh (số nhiều)
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
like
thích
giống như
giống
these
này
đây là những
situations
tình huống (số nhiều)
tình trạng (số nhiều)
tình thế (số nhiều)
.
Tôi không thích những tình huống này.
Có 3 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.