Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

since

Bản dịch
từ, từ khi
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
was
đã
đã là
in
trong
vào
my
của tôi
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
since
từ
từ khi
Saturday
thứ bảy
.
Anh ấy đã ở trong nhà của tôi từ thứ bảy.
Có 11 lời bình
They
họ
chúng
have
have...paid
trả tiền (thì h.tại hoàn thành)
not
không
không phải là
paid
have...paid
trả tiền (thì h.tại hoàn thành)
me
tôi
since
từ
từ khi
last
lastmonth
tháng trước
cuối cùng
kéo dài (verb)
month
lastmonth
tháng trước
tháng
.
Họ chưa trả tiền cho tôi từ tháng trước.
Có 6 lời bình
I
tôi
like
likethat
như thế
như vậy
thích
giống như
giống
that
likethat
như thế
như vậy
đó
điều đó
việc đó
beer
bia
since
từ
từ khi
yesterday
hôm qua
ngày hôm qua
.
Tôi thích bia đó từ hôm qua.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.