Tiếng Anh

since

Tiếng Việt
từ, từ khi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
sinceVí dụHe was in my house since Saturday.Bản dịchAnh ấy đã ở trong nhà của tôi từ thứ bảy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.