Tiếng Anh

simple

Tiếng Việt
đơn giản, giản dị

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
simpleVí dụThose simple words are so important.Bản dịchNhững lời giản dị đó thì rất quan trọng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.